🌺Muốn toả sáng thì hãy tự bốc cháy 🌺

Hãy cố gắng sao cho không có chỗ dựa mình vẫn sống được!

Tôi không giỏi nhưng tôi may mắn có những cộng sự tuyệt vời!

Tôi luôn khắt khe với chính mình để chọn kịch bản và đạo diễn,

         Đó cũng là cách tôi thể hiện trách nhiệm với tình yêu thương của khán giả dành cho mình!

FC Mèo Sát Thủ