Âm Nhạc

Nhật Kim Anh sinh năm 1985 bắt đầu tham gia các hoạt động âm nhạc từ năm 16 tuổi, những thành công nhất định với album đầu tiên Chuyện tình nàng KA

Album dân ca. Cha chồng nàng dâu

Album dân ca. Cha chồng nàng dâu

Album dân ca. Cha chồng nàng dâu

Vol7. Trả lại anh

Vol7. Trả lại anh

Trả lại anh

Vol6. Yêu thật khó

Vol6. Yêu thật khó

Yêu thật khó

Vol5. Tiếng vĩ cầm

Vol5. Tiếng vĩ cầm

Tiếng vĩ cầm

Vol4. Nắng lạ

Vol4. Nắng lạ

Nắng lạ

Vol3. Ngôi sao xanh

Vol3. Ngôi sao xanh

Ngôi sao xanh

Album Tết Xuân nàng KA

Album Tết Xuân nàng KA

Album Tết Xuân nàng KA

Vol2. Album Lâu đài cát

Vol2. Album Lâu đài cát

Lâu đài cát

Vol1. Chuyện tình nàng KA

Vol1. Chuyện tình nàng KA

Vol1. Chuyện tình nàng Kim Anh